Innledning

Mye i denne læringsressursen kan du jobbe med individuelt, men selve analysen må dere samarbeide om i team. Selve analyseoppgaven finner dere på side 3, 4 og 7.