Egenrefleksjon

– I hvilken grad utøver jeg min voksenrolle på en slik måte at det er lett for elevene å inkludere hverandre?

– I hvilken grad utøver jeg min voksenrolle på en slik måte at det er lett for elevene å krenke hverandre?