Egenrefleksjon

Er det et «gyldig vi», der elevene inkluderer hverandre og passer på hverandre på tvers av vennegrupper, i de klassene du jobber tettest med?