Hva er egnede tiltak?

De ansatte i skolen må bruke sitt faglige skjønn når de skal vurdere hvilke tiltak de skal sette inn. Ofte vil det være behov for å sette inn flere tiltak samtidig for å kunne løse et problem.

Det er en forutsetning at de ansatte på skolene har oppdatert kompetanse om skolemiljø og arbeid mot mobbing i tillegg til at de har god kjennskap til regelverket. Det er rektors ansvar å følge opp at de ansatte på skolen har denne kompetansen. Kommunens og fylkeskommunene har ansvar å sørge for at skolene har denne kompetansen.

Tiltakene kan rettes mot
• den som blir mobbet eller krenket
• den eller de som mobber eller krenker
• tilskuere
• gruppe- eller klassemiljøet
• hele skolemiljøet