Regelverk

Opplæringsloven beskriver fem handlingsplikter som skal sikre elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø:

  • følge med
  • gripe inn
  • varsle
  • undersøke
  • sette inn tiltak.

I miljøløypa Følge med og undersøke, jobbet du mest med pliktene å følge med og å undersøke, men også med å varsle. Dette kan kategoriseres som indirekte eller innledende handlinger.

I denne miljøløypa Følge med og sette inn tiltak, er tema håndtering, og du skal jobbe mest med handlingspliktene å sette inn tiltak og å gripe inn. Denne miljøløypa omhandler altså pliktene der skolen handler helt konkret overfor elever og miljø.

I lovverket er ikke de ulike handlingspliktene sortert, men står omtalt om hverandre, derfor må vi lese hele kapittel 9 A-4 når vi skal se hva loven krever av håndtering. Du finner kapittel 9 A-4 på neste side.

Deretter finner du relevante tekstutdrag om handlingspliktene å sette inn tiltak og gripe inn fra rundskrivet Skolemiljø Udir-3-2017 og fra Udirs nettressurs Mobbing og mistrivsel – hva skal skolen gjøre?

Til slutt i denne miljøløypa forklarer vi hvordan læringsressursen er bygget opp i forhold til handlingspliktene.