Kunnskap som tiltak

Erlend Moen er rektor ved Skaun ungdomsskole, og deler her sine erfaringer om håndtering av krenkelser.