Hvem skal gripe inn?

Alle som arbeider på skolen har en plikt til å gripe inn hvis de ser krenkelser, som for eksempel mobbing. Dette gjelder først og fremst alle med en arbeidskontrakt med skolen eller skoleeier, uavhengig av om arbeidsforholdet er fulltid eller deltid, fast eller midlertidig, kortvarig eller langvarig. Men det gjelder også for andre ansatt hos en ekstern tjenesteleverandør. Det er ikke avgjørende om du mottar lønn for arbeidet, du har uansett plikt til å gripe inn dersom du regelmessig arbeider på skolen og du har kontakt med elevene.

Dette gjelder blant annet
•lærere
•ansatte i skoleadministrasjonen
•miljøarbeidere
•helsesøster
•assistenter
•vaktmestere
•renholdere
•kantinemedarbeidere
•aktivitetsledere
•kursholdere i skolefritidsordningen
•frivillige
•lærlinger
•praksisstudenter