Egenrefleksjon

I miljøløypa Følge med og undersøke, er det et hovedfokus på hva de ansatte på skolen kan gjøre for at alle elever skal ha det trygt og godt på skolen.

Det står også at det sikkert kommer til å være frustrerende at det stadig er snakk om hva DU kan gjøre. Nå når vi skal fokusere på å stoppe krenkelser, må det da handle om hva elevene skal gjøre, tenker du kanskje. Nå må det da handle om at det er elevene som må endre seg, at de må bli flinkere til å inkludere hverandre og at de må slutte å plage hverandre?

Og så kommer Ingrid i den forrige filmen og maser om den voksnes roller og relasjoner og klasseledelse og så videre!

Så klart er dette både frustrerende og irriterende. Og selvsagt handler et bedre miljø mye om at elevene må oppføre seg bedre mot hverandre. Problemet er bare at det er fryktelig vanskelig å påvirke elevene ved å bare be dem om å endre seg. Vi kan ikke bestemme i detalj hvordan elevene skal oppføre seg. Derimot kan vi påvirke dem gjennom våre handlinger, og heldigvis er det ingen mellomledd til dine egne handlinger. Mobbeombudet i Oslo, Kjerstin Owren, snakker om dette i filmen på neste side.