1.3 Håndteringskapasitet – teamdiskusjon

Det kollektive målet i miljøløypa Følge med og sette inn tiltak: På vår skole håndterer vi krenkelser ved å gripe inn, varsle og sette inn egnede tiltak, helt til elevene opplever at de har et trygt og godt skolemiljø.

Dere skal teamvis diskutere skolens kapasitet til å sette inn egnede tiltak når dere har fanget opp krenkelser. Konklusjonen fra diskusjonen skal dere dele i plenum.

Beskriv hvordan dere setter inn tiltak når dere har fanget opp krenkelser.  Er kapasiteten optimal? Hva kan/må forbedres?