Skrive aktivitetsplan

Når dere har gjort undersøkelser og pedagogisk analyse inkludert tiltaksutvikling, kan dere skrive selve aktivitetsplanen. I aktivitetsplanen skal det minimum stå:

  • hvilket problem som skal løses
  • hva skolen har planlagt
  • når tiltakene skal gjennomføres
  • hvem som er ansvarlig
  • når tiltakene skal evalueres

Evnt kan dere benytte vår Mal for aktivitetsplan