4.5 Avsluttende teamoppgave

Denne løypa har fokusert på å bygge opp et tiltaksrepertoar og å kombinere disse tiltakene i møte med ubalanser i miljøet. Det har vært fokusert på håndtering. På å gripe inn, varsle og sette inn tiltak. Målene med løypa har vært:

Kollektivt mål:
På vår skole håndterer vi krenkelser ved å gripe inn, varsle og sette inn egnede tiltak, helt til elevene opplever at de har et trygt og godt skolemiljø.
Individuelt mål:
Ved krenkelser griper jeg inn, varsler og bidrar i egnede tiltak til elevene opplever at de har et trygt og godt skole-, klasse- og gruppemiljø.

I denne oppgaven skal du og teamet ditt diskutere:

  1. Hvilke tiltak benytter vi på vår skole i håndtering av krenkelser og ubalanser i miljøet?
  2. I hvilken grad har vi tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre tiltakene på en god måte?
  3. Hvordan samarbeider dere når dere fanger opp ubalanser eller krenkelser? Har dere gode rutiner og følges rutinene opp?
  4. Hvilke rutiner og hvilken kompetanse er det behov for å utvikle ytterligere?

Vi anbefaler at den enkelte forbereder seg individuelt på disse spørsmålene før dere diskuterer og skriftliggjør nye rutiner.