Gjennomføre tiltak og evaluere periode 2

Ny runde med tiltak og evaluering. Nå kan evalueringen vente litt lenger, f.eks to uker.