Undersøkelser

Når dere har en mistanke eller har fått melding fra hjemmet om at en elev ikke har det trygt og godt, må dere skaffe dere mer informasjon om saken. Samtaler er alltid en viktig informasjonskanal. Alle de umiddelbare tiltakene i forrige punkt handler om å samtale med elever og foreldre, og disse tiltakene kan man dermed kombinere med å undersøke. Punkt 3 og 4 går dermed litt over i hverandre, og foregår parallelt.

I tillegg til samtaler, vil det være aktuelt å øke observasjonen betraktelig, og kanskje det er smart å gjennomføre en ikke-anonym undersøkelse.

Egentlig kan undersøkelser kategoriseres som et tiltak i seg selv, fordi det vil kunne ha en positiv virkning på situasjonen at de ansatte er tettere på og viser at de engasjerer seg.

Plikten til å undersøke betyr at skolen skal undersøke elevens opplevelse av skolemiljøet. Fokus skal ikke ligge på at skolen skal skaffe og vurdere bevis for eller mot at eleven er blitt krenket eller mobbet, men få fram relevant informasjon om situasjonen og om hvordan eleven opplever skolemiljøet.

Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i skolens arbeid.