Gjennomføre tiltak og evaluere periode 1

Når foreldrene kjenner aktivitetsplanen, starter periode 1 med tiltak. Dersom de umiddelbare tiltakene er skrevet inn i planen, har egentlig periode 1 startet allerede før planen ble skrevet.

Periode 1 bør være kort, og vi anbefaler evaluering allerede etter én uke. I evalueringen vurderes det hvilke tiltak som skal slutte, hvilke som skal fortsette, og hvilke tiltak som evnt skal føyes til. Det er også mulig at eleven allerede har fått det trygt og godt, og at ingen av tiltakene skal fortsette.