Gjennomføre tiltak og evaluere periode 3

Neste periode kan vare lenger enn periode 2, for eksempel fire uker.

Nå begynner det å bli sannsynlig at eleven har fått det trygt og godt, sånn at dere kan avvikle aktivitetsplanen. Dere bør likevel avtale et oppfølgingspunkt med foreldrene, og dere fortsetter selvsagt å følge ekstra nøye med på eleven.

Hvis eleven enda ikke har det trygt og godt, må dere fortsette i en periode fire, men da har dere hatt såpass mange runder og brukt så mye tid at dere må vurdere ekstern bistand i saken. Dere må også vurdere å iverksette enda mer intensive tiltak, og teamet rundt elevgruppa går inn i en form for unntakstilstand der annet arbeid kanskje må nedprioriteres.