Pedagogisk analyse

Dere bør starte så raskt dere kan med en pedagogisk analyse, gjerne parallelt med umiddelbare tiltak og undersøkelser. I den pedagogiske analysen har dere allerede den overordnede målsetningen klar: Alle elever skal ha det trygt og godt. Dere må lage en problemstilling (som knyttes til en elev, evnt flere elever, som på en eller annen måte ikke opplever å ha det trygt og godt) og en konkret målsetning (at denne eleven/disse elevene skal ha det trygt og godt).

Deretter må dere finne ut hvilke faktorer som opprettholder situasjonen.

Lenke opp til filmen om Thomas Nordahl – film om pedagogisk analyse (4.3 i nettkurset)