Oppfølging

I oppfølgingen bør skolen vurdere om det er behov for å sette inn tiltak rettet mot senskadene som utrygghet, krenkelser og mobbing kan medføre. Her kan det være aktuelt med tiltak for å rehabilitere miljøet og de som har vært involvert.

Eksempler på skolens oppfølging av barn og unge som blir eller har blitt mobbet kan være å etablere et trygt miljø, støtte utviklingen av en god selvfølelse og gi hjelp til gode og positive samspillsrelasjoner. Hvis noen av de involverte har symptomer slik som uro, søvnproblemer, negative tanker etc. er det hensiktsmessig å gi terapeutisk oppfølging i samarbeid med instanser utenfor skolen, som for eksempel BUP. Det er også viktig å følge opp de som har utsatt andre for krenkelser som mobbing. Husk å understreke at det er handlingene deres som ikke kan aksepteres og ikke dem som person.