Umiddelbare tiltak

Med en gang dere har fanget opp eller fått melding om at en elev ikke har det trygt og godt, bør dere iverksette noen tiltak umiddelbart, kanskje allerede samme dag som dere fanger opp krenkelsen / den sosiale ubalansen. Derfor er det så viktig at dere har et repertoar dere kan komme raskt i gang med, og dette jobbet dere med i de to forrige modulene. De mest relevante umiddelbare tiltakene er:

– Emosjonell støtte til eleven/elevene som er utsatt

– Emosjonell støtte til foreldrene

– Løft for et inkluderende læringsmiljø

Siden dere iverksetter tiltakene før dere har undersøkt saken skikkelig, må dere passe på å gjennomføre dem på en måte som ikke kan forverre situasjonen selv om saken er helt annerledes enn dere først tror.

Emosjonell støtte gis gjennom samtaler, og det er svært liten sjanse for at det kan forverre situasjonen at dere snakker på en støttende, interessert og anerkjennende måte med elev og foreldre. Dere har også lært å ta et løft for læringsmiljøet på måter som har lav sannsynlighet for å forverre situasjonen. 

Enkelte «tradisjonelle» tiltak kan forverre situasjonen, og særlig hvis dere ikke har god nok oversikt over saken. Eksempler på dette er konfronterende samtaler eller jente/guttegrupper, men disse tiltakstypene anbefales uansett ikke av oss, verken som umiddelbare eller veloverveide tiltak.