4.4 Opplegg i fagene som bygger sosial og emosjonell kompetanse

I oppgaven i forrige læringsressurs leste dere om opplegg som kombinerer fag og utvikling av sosial og emosjonell kompetanse. Du fant kanskje ikke et optimalt opplegg for ditt eget fag eller for ditt klassetrinn.

Du skal nå sammen med teamet ditt, enten fagteamet eller klasse/trinnteamet, lage et slikt opplegg, og prøve det ut med elevene. Oppgaven har fire ledd:

1) Planlegg sammen et opplegg som kombinerer fag med utvikling av sosial og/eller emosjonell kompetanse (møte 1). Hvis du ikke kan gjennomføre nøyaktig det samme som de andre på teamet ditt, tilpasser du opplegget til dine elevers alderstrinn eller til ditt fag

2) Gjennomfør opplegget

3) Skriv ned dine erfaringer fra gjennomføringen. 

4) Del erfaringene med teamet (møte 2) og bli enige om noen tips til andre som ønsker å herme etter opplegget.