Oppgave – Fremme følelsesspråk

Det kan være nyttig for barn og ungdom å trene på å sette navn på grunnleggende følelser (både egne og andres)

Test ut disse spørsmålene i de siste minuttene etter en økt med samarbeidslæring. 
• Hvilke følelser har du hatt denne timen?
• Hvilke følelser har du lagt merke til hos andre elever eller voksne?