Individuell refleksjon

1) Hvordan vil du rangere vi-følelsen i den klassen du jobber tettest med?

2) Hva gjør du for å bygge elevenes følelse av fellesskap med alle i klassen?

3) Har du noen elever som mer enn andre er i randsonen av fellesskapet?