Utprøving – gjenopprettende samtaler

Når vi som voksne er tett på elevene i friminuttene, legger vi noen ganger merke til konflikter mellom elever. Evnen til empati blir da temmelig synlig. Ofte må de voksne gripe inn, men noen ganger kan vi avvente litt og vurdere om elevene klarer å løse konflikten på en god måte selv.

Den voksne bør være en støttespiller som prater mye med elevene. Dette innebærer også å vise forståelse for hva elevene føler. Samtidig kan den voksne være en tolk og brobygger, som forklarer for elever hvordan andre barn og unge tenker og føler.

Prøv ut følgende spørsmål til de involverte i den neste konflikten du observerer:

  1. Hva skjedde?
  2. Hvordan opplevde du det?
  3. Hva tenker du kan være lurt å gjøre nå for at det skal bli bra igjen mellom dere?
  4. Hva kan bidra til at det ikke skjer igjen?