Laget

«Ingen fortjener å høre til et bedre lag enn de er villige til å skape selv» (Marit Breivik)

Marit Breivik har hatt stor suksess med kvinnelandslaget i håndball. Hun understreker at alle medaljer og titler de har oppnådd er et resultat av samspill og teamarbeid, hardt arbeid og ikke minst oppslutning fra alle.

Vi har noe å lære av lagidrettene når vi skal bygge sterke lag i skolen. Å oppleve fellesskap og føle seg inkludert er et grunnleggende behov, og det er sentralt for barn og unges utvikling, læring og trivsel.

Voksne som er tilstede og bryr seg er ett av tiltakene som har god effekt når et inkluderende lag skal bygges. Lærerne må kjenne elevene godt, være tett på dem og kontinuerlig ta ansvar for å bygge relasjoner til alle. Hvis læreren ikke har gode relasjoner til elevene, vil de heller ikke få vite hva som skjer i og utenfor klasserommet. Forskning viser at for å lykkes med dette må alle ansatte ha et positivt elevsyn og være proaktive i planlegging av læringsaktiviteter. I tillegg er det viktig at skoleledelsen støtter og følger opp.

Samtidig må vi fremme elevenes egen omsorg for hverandre – klassens «omsorgsprosjekt». Lagbygging handler om å skape trygge og støttende relasjoner mellom alle elevene. Det betyr at du som lærer må være bevisst hvilke tiltak som fremmer tilhørighet, inkludering, fellesskap og samhold på tvers av etablerte bestevenneklikker.

Målet er at alle elevene skal kjenne at de har et relasjonelt ansvar for hverandre og gir hverandre sosial støtte i klasserommet, i skolegården, på skoleveien og i digitale medier. Samtidig er det viktig å være klar over at slike tiltak også kan virke mot sin hensikt hvis miljøet i klassen er dårlig fra før av.