Skyggen

Nå tenker du kanskje at denne filmen kan brukes på småskoletrinnet? Det kan du gjerne gjøre, men vi har lagt inn filmen her i kurset for å gi deg som voksen innsikt i de grunnleggende følelsene. Vi mener altså at du kan lære av den (og hvis du først skal vise den til elever, så kan vel også større barn og ungdom lære av den?)