Praksisfortelling med kommentar

I denne filmen får du høre et eksempel på en situasjon der forholdet mellom læreren og foreldrene tilspisset seg. May Britt Drugli kommenterer praksisfortellingen. https://player.vimeo.com/video/209789001

(Selv om denne praksisfortellingen handler om samarbeid med foreldre, får vi jo litt lyst til å kommentere praksisen med gule og røde kort, men etter å ha gjennomgått miljøløypene skjønner du sikkert hva vi tenker om en slik måte å bygge relasjoner på)