Råd til foreldre

Utdanningsdirektoratet har utviklet et sett med råd til foreldre:

Vis interesse for skolen

 • Sett deg inn i hva skolen driver med.
 • Følg opp barnet sitt skolearbeid.
 • Snakk med læreren om hva du forventer av skolen.
 • Ikke snakk negativt om skolen og lærerne når barnet ditt hører på.
 • Snakk om skolen hjemme. Spør om hvordan det har vært på skolen, hva barnet har lært og hvilke tilbakemeldinger det har fått.
 • Vis at du synes skolen er viktig.
 • Prioriter barnets skolegang foran fritidsaktiviteter og ferie.

Støtt arbeidet med lekser

 • Legg mer vekt på arbeidsinnsats enn på resultater.
 • Bruk ros og oppmuntring.
 • Lag rutiner for hvor og når barnet skal gjøre lekser.
 • Ikke avvis faglige spørsmål selv om du ikke kan svare på dem. Kan dere finne svaret sammen?
  Vær fysisk og mentalt til stede når barna gjør lekser.