5.4 Hvordan håndterer vi et utfordrende samarbeid?

Forebygging i samarbeidet mellom skole og hjem handler blant annet om å bygge og gjenopprette tillit så raskt som mulig. Det kan være smart å ha et repertoar som kan benyttes når dere merker at samarbeidet er i ferd med å bli utfordrende.

Diskuter i teamet hva dere kan gjøre i ulike utfordrende sammenhenger, og skriv inn deres beste råd i diskusjonen.