Samarbeidsrutiner

Det kommer hvert år nye foreldre inn i skolen, og de bør møte en skole med gode samarbeidsrutiner. 

I starten av hvert opplæringsår skal skolen, i tråd med forskrift til opplæringslov § 20-3, holde et foreldremøte. Foreldre skal få informasjon om målene for opplæringen, inkludert informasjon om skolens arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling. Skolen skal også informere om skolens rutiner og om foreldrenes medvirkning, inkludert hvordan de selv kan hjelpe barna til å utvikle seg sosialt og faglig. 

Resten av året skal skolen holde god kontakt med foreldrene. Det finnes mange måter å etablere et respektfullt samarbeidsklima i praksis. En viktig nøkkel er å bygge trygge relasjoner mellom foreldrene, og mellom foreldre og skole, i fredstid. Det må etableres gode strukturer for foreldresamarbeidet gjennom hele skolens organisasjon. Når skolen har godt innarbeidede rutiner og systemer for foreldresamarbeid som alle lærere følger, vil foreldrene oppleve at skolen har en god standard for foreldresamarbeidet.

Noen skoler velger å utvikle konkrete standarder for et godt foreldresamarbeid. Med det menes at personalet diskuterer og blir enige om hva som er et godt hjem-skole samarbeid og hva skolen må gjøre for å få det til. Eksempler kan være at kontaktlærerne skal kontakte alle hjem i løpet av de første to ukene etter oppstart av skoleåret eller at de med jevne mellomrom skal sende positive tilbakemeldinger om eleven til foreldrene for å bygge en god relasjon. Standardene bør diskuteres og evalueres minst en gang hvert skoleår. Dere kan også utarbeide standarder for voksenatferd. F.eks: «Alle foreldre møtes med respekt og blir lyttet til» Dette må igjen gjøres konkret, slik at ledelsen og ansatte er enige om hva som kjennetegner en slik standard.