Hva er og hvordan lære med miljøløyper?

Ulike støtteordninger

Desentralisert kompetanseutvikling (Dekom ordningen)

Desentralisert kompetanseutvikling er en statlig finansiert ordning for kompetanseutvikling i skolen. Intensjonen med ordningen er at kommunene/skolene definerer og prioritere satsingsområder eller utviklingsarbeid, i samarbeid med universiteter og høgskoler. I denne sammenheng kan det hende at universiteter eller høyskoler som følger opp i din kommune kan bistå i arbeide med miljøløyper.

Fagmiljø og veiledning

Hvis universitet eller høgskoler ikke har mulighet i å støtte dere i arbeidet med miljøløyper, kan det kanskje være aktuelt å ta direkte kontakt med fagpersoner på feltet. Flere av fagpersonene som bidrar i miljøløypene kan være aktuelle.

Høgskolen i Innlandet

Senter for livslang læring ved Høgskolen i Innlandet har lang erfaring med å bistå i utviklingsprosesser. Vi støtter primært gjennom Dekom-ordningen, men kan muligens bistå utenfor ordningen.


SELL-LUP

Senter for Livslang Læring - Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk

Kontaktperson: Kaja Vikdal Haaland

Tlf: +47 61 28 81 85

E-post: kaja.haaland@inn.no