Video – Følge med

I denne filmen snakker Tove Flack om det å følge med å undersøke om elevene har det trygt og godt på skolen. Tove Flack er universitetslektor ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning.