Video – Fellesskap i skolemiljø

Her snakker Thomas Nordahl om fellesskapet i skolemiljøet. Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning på Høgskolen i Innlandet.