Tipsliste foreldremøte

  • Sende ut invitasjon i god tid, slik at alle får forberedt seg godt. Bruk begrepet et skolemiljøsak, fremfor mobbesak i teksten
  • Informere om hva formålet med møtet er. For eksempel: Diskutere hvordan foreldrene kan bidra til et inkluderende miljø for barna og hvordan skole og hjem kan jobbe sammen når noen ikke har det trygt og godt i en klasse
  • Understreke i invitasjonen at konkrete situasjoner eller enkeltbarn ikke skal diskuteres i plenum, slik at ingen skal sitte og være redde for hva som kommer frem på møtet.
  • Under møtet forsøke å skape forståelse for at det kan være vanskelig for enkelte å møte opp, slik at man unngår holdninger som for eksempel ”typisk at dem som trenger det mest, ikke kommer”
  • Dersom man vet om foreldre som kvier seg for å komme, kan det være lurt at noen tar spesielt ansvar for å ta kontakt med dem og vise at de er velkomne og at deres bidrag er ønsket.
  • Sørge for at de som ikke møter opp, får god informasjon fra møtet i etterkant