Skolens bruk av resultater

Tenk etter:

Hva mener du kjennetegner skolens bruk av resultater fra brukerundersøkelsene?

  • Jobber dere tilstrekkelig med resultatene?
  • Jobber dere mest med kategoriene eller med enkeltspørsmål?
  • Er dere mest opptatt av de gode eller de ikke så gode resultatene?
  • Hvor mye fokuserer dere på å «snakke ned» datamaterialets gyldighet?
  • Involveres elever og foreldre i dialog rundt tallene?