Relasjon tekst 2

For at du skal fremstå som en trygg voksenperson som elevene skal få respekt for og ønske å inngå i en relasjon med, er det viktig at du er en autoritativ omsorgsperson i klassen. En positiv relasjon mellom lærer og elev er som nevnt hjørnesteinen i god klasseledelse. Elever godtar lettere grenser og krav fra en voksen de har tillit til og som viser dem respekt enn fra voksne som ikke bryr seg om dem, bruker makt eller er utydelige i sine forventninger til dem.

Det er særlig de elevene som det er utfordrende å komme i dialog med som trenger varme og empatiske voksne mest. Du er skolens viktigste ressurs når klassemiljøer skal bli trygge og inkluderende. Tett oppfølging av den enkelte elev må til for å skape en god skole. Det er spesielt viktig å ta ansvar for de elevene som er ytterst i din relasjonsspiral. Din jobb er å finne tillitsbyggende veier inn til alle elever og lede elever inn i inkluderende spor.