Paroppgave

Gå sammen to og to. I denne oppgaven skal dere filme hverandre i hver deres skoletime (det holder med en sekvens på ca 15 minutter) der dere er ekstra opptatt av å fremme trygge relasjoner og ønsket atferd i klasserommet:

– kommuniser tydelige forventninger på en positiv og varm måte
– ha god øyekontakt med særskilt fokus på de som er ytterst i garnnøste
– bruk personlige og positive kommentarer
– vis omsorg for elever som strever
– bruk humor på en trygg måte
– gi mer ros enn korrigering
– bruk navnet på eleven i situasjoner hvor eleven mestrer
 

Etter opptakene, ser dere på filmene sammen, og gir hverandre veiledning.