Øvelse

– Planlegg og gjennomfør rike og åpne oppgaver som forsterker positiv samhandling og tilhørighet i klassefellesskapet

– Øv på samtale om læring, tenkning og strategivalg med elevene:

  • hvilken strategi valgte dere da dere samarbeidet om den oppgaven,
  • hvordan løste dere den
  • hva tenkte dere først
  • var det en ide dere forkastet?
  • kan dere forklare hvordan dere kom fram til den løsningen der?