Oppgave

Les resultatene/sosiogrammet for din klasse/gruppe og diskuter med de andre i teamet hva disse resultatene forteller dere om miljøet som helhet og om enkeltelever.

  • Understreker sosiogrammene mistanker dere hadde fra før?
  • Viser sosiogrammene noe overraskende?
  • Er det noe dere må ta raskt fatt i?