Mål løype A

Kollektivt mål semester A

På vår skole arbeider vi kontinuerlig og systematisk med å kartlegge og analysere skolemiljøet, og med å avdekke alle krenkelser.

Individuelt mål semester A

Jeg kartlegger og analyserer klasse- og gruppemiljø kontinuerlig, og avdekker alle krenkelser.