Kunnskapsbearbeiding

I denne oppgaven skal dere diskutere hva dere oppfatter som krenkelser og hva som kjennetegner de ulike krenkelsesformene. Dere kan gjerne ta utgangspunkt i individuelt utfylte skjema. Gruppene kan være de samme som i oppgave 1.3, eller i nye grupper på tvers av trinn.

  1. Hva er forskjellen på krenkelser og konflikter? Bruk egne eksempler!
  2. Del nye eller gamle eksempler på krenkelser ved egen skole. Klarer dere å bli enige om kategori for hvert eksempel? (et eksempel vil ofte tilhøre flere kategorier samtidig)
  3. Syns dere det er noen som helst grunn til å kategorisere og å ha omforent forståelse av begrepene? (sett i lys av at det viktigste er at alle har det trygt og godt og at det er fritt for krenkelser – uansett hva vi kaller fenomenene)
  4. Hvor god kunnskap har dere om de sosiale mediene elevene benytter?
  5. Hvor god innsikt har dere i elevenes sosiale liv i digitale medier?