Krenkelseskategorier

Individuell oppgave 1

Som du så i filmen skiller krenkelser seg fra konflikter og krangling på skolen. Noen ganger kan det være vanskelig for voksne å vite forskjellen.

– Tenk etter: Hva er forskjellen på krenkelser og konflikter, og hvilke dilemma har du erfart i møte med elever?

Individuell oppgave 2

På de følgende sidene vil du få presentasjoner av ulike krenkelsesformer. Det kommer mye informasjon, og det kan være smart å tenke over hvordan du tolker disse begrepene på forhånd. Før du går videre, bør du derfor lage deg et skjema, på et A4-ark eller digitalt, med følgende 6 bokser:

  • Hva er krenkelser?
  • Mobbing
  • Diskriminering
  • Trakassering
  • Vold
  • Digitale krenkelser

Fyll inn dine tanker i skjema før du går videre til 3.Mobbing. Når du ser de neste filmene i boka, kan du fortsette å fylle inn i skjema.