Kartlegging

I denne filmen snakker Thomas Nordahl om kartlegging av elevenes skolemiljø med brukerundersøkelser. Legg godt merke til det han sier om gjennomsnitt og spredning.