Innledning

Det eksisterer nasjonale spørreundersøkelser der elever fra og med 5. trinn (elevundersøkelsen), foreldre (foreldreundersøkelsen) og lærere (lærerundersøkelsen) kan si sin mening om læring og trivsel i skolen.

I denne løypa skal vi fokusere på den informasjonen om læringsmiljøet vi kan skaffe oss gjennom spørreundersøkelser for elever og foreldre. 

Når vi i det følgende snakker om brukerundersøkelser, er det foreldreundersøkelsen (gjelder alle trinn) og elevundersøkelsen vi sikter til.

I denne løypa skal du først få se hvordan datamateriale fra ulike spørreundersøkelser benyttes til å framstille informasjon om elevenes læring og trivsel. Deretter skal du tenke over hva som er dagens tilstand når det gjelder både skolens og din egen bruk av datamaterialet fra brukerundersøkelsene.