Innledning

Det sosiokulturelle læringssynet beskriver at vi mennesker lærer best sammen med andre gjennom dialog og samhandlende aktiviteter. Læring er på mange måter en aktivitet som fordrer et fellesskap. I en klasse hvor elever er utrygge må vi jobbe hardt for å skape trygghet for å lære.

Et viktig perspektiv er hvordan mestrende aktiviteter i fagene skaper trygghet og tilhørighet. Denne tryggheten overføres til andre situasjoner og særlig gjennom godt planlagte samarbeidsoppgaver vil elevene bruke kompetanser som er viktige i samspill i friminuttene.

Gjennom fellesskapende aktiviteter i fagene kan vi fremme et «gyldig vi» hvor elever gir hverandre sosial støtte og tar et relasjonelt ansvar for hverandre.