Individuell øvelse

Opplevelse av et inkluderende skolemiljø handler i stor grad om muligheten til å være en aktiv deltager i fellesskap med andre i timene. I en utrygg klasse er ofte verdier som trygghet, inkludering og samarbeid for lite til stede. Dette er verdier som er forankret overordnet del av læreplanen.

– Hvilke verdier ønsker du å prege klasserommet med?

– Hvordan skal du planlegge faglig læring som samtidig fremmer disse verdiene?