Individuell øvelse – relasjonsspiral

I denne øvelsen skal du vurdere kvaliteten i relasjonen mellom deg og hver enkelt elev.

– Tegn en spiral eller skriv ut vårt Garnnøste, og skriv navnet på de du har den beste relasjonen til innerst. Deretter skriver du inn navnene utover i sirkelen basert på dine vurderinger av din relasjon til elevene.

(sammenlign gjerne ditt garnnøste med kolleger i samme klasse – er det noen elever som er langt ut hos flere av dere)

Tenk på en av elevene som er ytterst i garnnøstet
– Hva er årsaken til at du har plassert denne eleven ytterst i garnnøstet
– Hva forsøker eleven å formidle av behov?
– Hva ligger bak atferden som eleven viser?

Skriv i refleksjonsloggen hvilke tanker og refleksjoner du gjør deg underveis.