Individuell oppgave

Du har sikkert allerede tenkt over disse spørsmålene:

  • Kan noen av mine handlinger oppleves som krenkende for elever?
  • Har jeg kjennskap eller mistanke til at noen som arbeider på skolen har utsatt elever for krenkelser? 

Hvordan skal du forholde deg til eventuelle ja- eller tja-svar på disse spørsmålene?