Husk

Husk at et datamateriale i seg selv verken er nyttig eller farlig.  Det er måten vi anvender materialet på som avgjør hvor nyttig det blir eller om det fører oss i grøfter. Vi bør være kritiske til et datamateriale, tenke over feilkilder og ikke dra for raske slutninger eller iverksette forhastede tiltak. Samtidig bør vi være konstruktive og tenke over hva tallene faktisk forteller oss. For eksempel kan tallene fortelle oss at det er noe i læringsmiljøet vi må undersøke videre – noe vi ikke hadde tatt tak i uten at tallene ga oss et hint.