Grunnlaget

I denne løypa får dere kunnskap om forebygging av krenkelser og fremming av miljø, men vi starter med å tegne det store bildet.

Først møter dere mobbeombudet i Oslo som repeterer kapittel 9A for oss. Deretter kobler vi miljøarbeidet tett til arbeidet med læring i fagene når Egil Hartberg snakker om læringsmiljø i fagfornyelsen. Til slutt, gir Ingrid Lund oss viktige perspektiver på kulturbygging og den enkeltes rolle.