Forebygging av mobbing

I denne filmen møter vi mobbenestor Erling Roland, som forteller om samspillet mellom individ og miljø og gir råd for forebygging av mobbing.