Eksempel nasjonal analyse

Før du skal jobbe nærmere med skolens og klassens egne resultater, er det greit å ha innsikt i hvordan forskerne omtaler de nasjonale tallene om mobbing i elevundersøkelsen.

Les kapittelene Læringsmiljø i endring og Forekomst av mobbing i NTNU samfunnsforsknings analyse av Elevundersøkelsen 2019/2020